تبدیل اکسل به پی دی اف

گاهی نیاز داریم فایل اکسل را برای کسی ارسال کنیم و ممکن است او این نرم افزار را نداشته باشد، یا شاید فونت هایی در آن استفاده کرده ایم و جداول خاصی طراحی کرده ایم که نمی خواهیم نظم آن بهم بریزد. در این مواقع باید فایل خود را تبدیل به پی دی اف کنیم.