اسلایدسازی حرفه ای با پاورپوینت 2019

برنامه درسی دوره

مقدمه

  • بررسی نسخه پاورپوینت

سریع شروع کنید

کار با اسلایدها

عکس ها و شکل ها

نمودار ها

اضافه کردن ویدئو، صدا و انیمیشن به اسلایدها

آماده سازی

اجرای ارائه

استفاده مجدد از ارائه

به روز رسانی‌ها

آیا می خواهید اعلان ها را برای همه افزودنی های اصلی دریافت کنید؟