صفحه آرایی حرفه ای

برنامه درسی دوره

بخش اصلی

  • فهرست بندی اتوماتیک
  • کار با ابزار Ruler
  • ساخت و درج هدر
  • شماره گذاری صفحات
  • ساخت و درج فوتر
  • زیباسازی شماره صفحه
  • زیباسازی با تصویر
  • زیباسازی اقدامها ، نکات و نقل قول
  • کاربرد فتوشاپ در صفحه‌آرایی

طراحی جلد

بخش تکمیلی

آیا می خواهید اعلان ها را برای همه افزودنی های اصلی دریافت کنید؟