دوره رایگان تندخوانی

رایگان
دسترسی رایگان به این دوره

برنامه درسی دوره

محتوای دوره

 • با مدرس دوره آشنا شوید
 • با تندخوانی آشنا بشیم
 • آماده شروع دوره شوید
 • محاسبه سرعت مطالعه
 • در چه سطحی هستید؟
 • قانون اول
 • قانون دوم
 • قانون سوم
 • قانون چهارم
 • تمرین اول – ستاره
 • تمرین دوم – ABCD
 • نکات تکمیلی
 • و اما مهمترین نکته

ویدئوهای ضمیمه

آیا می خواهید اعلان ها را برای همه افزودنی های اصلی دریافت کنید؟