درس اول: طرز فکر و تلسکوپ برعکس

محمد پیام بهرام پور: موسس مجموعه آموزشی بیشتر از یک نفر (1+) نگارش بیش از 10 جلد کتاب آموزش مهارت‌های ارتباطی به بیش از 200000 نفر مشاور تعدادی از بزرگان اقتصادی کشور مربی سخنرانی برخی از مسئولین سیاسی کشور (نمایندگان مجلس، استانداران و …) اجرای بیش از 30 برنامه در رادیو و تلویزیون